Account: herstelopties instellen

Als je je school-account voor het eerst in gebruik neemt, moet je herstelopties opgeven: een telefoonnummer, een privé-e-mailadres (niet van de school) of een code in de authenticator app die je kan gebruiken voor wachtwoordherstel. Als je ooit je wachtwoord niet meer kent, kan je dat wachtwoordherstel aanvragen: om dat veilig te kunnen doen, moet je kunnen gecontacteerd worden op een manier die je zelf hebt ingesteld bij je herstelopties.

Af en toe (± om het anderhalf jaar) zal je bij het aanmelden eens de vraag krijgen om de ingestelde herstelopties opnieuw te bevestigen.

Deze beveiliginsopties zijn niet het zelfde als tweestapsverificatie of 2FA. Bij 2FA moet je elke keer een extra beveiligingscode ingeven om te kunnen aanmelden. De beveiliginsopties die je hier moet instellen, zijn enkel nodig voor wachtwoordherstel.
Als je toch steeds de vraag krijgt om die in te geven, dan is dat omdat je je gekozen opties eens opnieuw moet bevestigen.

Als je het probleem niet zelf kan oplossen, contacteer dan de ICT-dienst.