Account: je wachtwoord wijzigen of opnieuw instellen

Met je DBZ-account (gebruikersnaam@dbz.be en je eigen wachtwoord) kan je aanmelden bij allerlei diensten: Smartschool, Google Workspace, Office 365, iCloud en Apple ID, enz… We werken met “Single Sign On” (SSO): met één account en wachtwoord kan je overal aanmelden.

Uitzondering daarop: Smartschool co-accounts voor interimarissen/stagiaris en ouders. Zie daarvoor https://donboscozwijnaarde.atlassian.net/wiki/spaces/KB/pages/16711828.

Je wachtwoord wijzigen

Er zijn meerdere manieren om je wachtwoord te wijzigen. Het maakt niet uit welke je kiest:

  1. Surf naar www.dbz.be/account en kies “je wachtwoord wijzigen”.

  2. Of: als je aangemeld bent op office.com , kies rechtsboven instellingen > wachtwoord > wijzig je wachtwoord.

  3. Of: als je aangemeld bent op google.com, klik rechtsboven op je account > je Google-account beheren > persoonlijke informatie > wachtwoord

Als je je wachtwoord wijzigt, geldt je nieuwe wachtwoord automatisch voor alle schooldiensten.

Wat niet kan: je wachtwoord veranderen op Smartschool zelf.

Een vergeten wachtwoord opnieuw instellen

Als je je wachtwoord niet meer kent of je wachtwoord werkt niet als je het intikt:

  1. Zorg er eerst voor dat je het zeker correct intikt (met de juiste hoofdletters, kleine letters, zonder spatie ervoor of erachter, …).

  2. Als je het niet meer kent: surf naar www.dbz.be/account en kies “Wachtwoord vergeten? Hier kan je het resetten”.

  3. Je ontvangt dan een unieke tijdelijke code op het telefoonnummer of e-mailadres dat je hebt opgegeven als hersteloptie. Met die code kan je een nieuw wachtwoord instellen.

 Gerelateerde artikelen