iPad: klas of leerlingen deblokkeren

Soms gebeurt het dat leerlingen onterecht geblokkeerd zijn of blijven, zodat ze slechts één of een paar apps kunnen gebruiken.

Hef blokkering op met de Teacher-app

  1. Open de Teacher-app.

  2. Open de klas waartoe de leerlingen behoren.

  3. Kies linksboven de optie “klas verlaten” > “restricties verwijderen en klas verlaten”.

     

Lukt het niet om een klas of iPad te deblokkeren? Contacteer de helpdesk of laat de leerlingen langskomen bij de helpdeskbalie of in de bib.

Gerelateerde artikelen