Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

\uD83E\uDD14 Probleem

Warning

Geen netwerkverbinding op een shared iPad.

\uD83C\uDF31 Oplossing

Vanop het aanmeldscherm van de shared iPad:

 1. Dubbelklik op de homeknop.

 2. Kies het netwerk DBZ-WiFi.

 3. Als dat niet werkt:

  1. Tik op het i-symbool (“info”) naast DBZ-WiFi.

  2. Zet de optie “automatisch verbinden” uit.

  3. Zet de optie “automatisch verbinden” terug aan.

  4. Verbind opnieuw met DBZ-WiFi.

\uD83D\uDCCE Gerelateerde artikelen

Filter by label (Content by label)
page
showLabelsfalse
max5
spacescom.atlassian.confluence.content.render.xhtml.model.resource.identifiers.SpaceResourceIdentifier@33c587
showSpacefalse
sortmodified
showSpacetypefalsepage
reversetruetype
labelskb-troubleshooting-article
cqllabel = "kb-troubleshooting-article" and type = "page" and space = "KB"labelskb-troubleshooting-article