Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Een iPad kan tijdens een les of evaluatie beperkt worden tot één app. Deblokkeren met de teacher-app of via MDM lukt soms nietof enkele apps. Soms loopt het deblokkeren mis en blijft de iPad ook na de les of evaluatie geblokkeerd.

Instructies deblokkeren

  1. Probeer geforceerde start (homeknop + sluimerknop).

  2. Als dat niet lukt: plaats de iPad in lost mode en schakel daarna lost mode terug uit.
    NB Zorg er wel voor dat de iPad zeker verbonden is met wifi.

...

  1. neem contact op met de helpdesk.

Gerelateerde artikelen

Filter by label (Content by label)
showLabelsfalse
max5
spacescom.atlassian.confluence.content.render.xhtml.model.resource.identifiers.SpaceResourceIdentifier@957
showSpacefalse
sortmodified
typepage
reversetrue
labelsipad troubleshooting accessibility teacher-app
cqllabel in ( "ipad" , "troubleshooting" , "accessibility" , "teacher-app" ) and type = "page" and space = "KB"

...